Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Löschigel GmbH
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Rejestr handlowy: HRB 28847
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Koblencji

Reprezentowany przez:
Jan Heinemann

Skontaktuj się z nami

Telefon: +49 1522 8790057
Faks: 02632 945732
E-mail: info@loeschigel.de

Identyfikator podatkowy sprzedaży

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży:
DE352252338

Odpowiedzialność redakcyjna

Jan Heinemann
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Alexander Miltz
Auf der Esch 27
56637 Plaidt

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej nocie prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalne centrum arbitrażowe

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Powiadomienie o witrynie

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

Löschigel GmbH
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Rejestr handlowy: HRB 28847
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Koblencji

Reprezentowany przez:
Jan Heinemann

Kontakt

Telefon: +49 1522 8790057
Faks: 02632 945732
E-mail: info@loeschigel.de

IDENTYFIKATOR VAT

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z sekcją 27 a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE352252338

Osoba odpowiedzialna za redakcję

Jan Heinemann
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Alexander Miltz
Auf der Esch 27
56637 Plaidt

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w powiadomieniu o witrynie.

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.